គន្លឹះនៃការថតរូបងាយៗហើយចំណាយពេលតិចដែលអ្នកលក់Onlineគួរតែដឹង

នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការលក់របស់Online បានក្លាយជាទីផ្សារមួយយ៉ាងធំទូលាយសម្រាប់អាជីវករទូទៅក្នុងការលក់ដូរទំនិញ ហើយក៏ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញដូចគ្នាផងដែរ។

ថ្ងៃនេះ KnongSrok TV សូមចែករំលែកនូវចំណេះដឹងថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តលក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ សម្លៀកបំពាក់ឬកាបូបជាដើម។

ការថតរូបទំនិញសម្រាប់ការដាក់បង្ហោះលក់នៅលើប្រពន្ធOnline ពិតជាសំខាន់ ព្រោះបើយើងថតបានស្អាត ចំនួនអ្នកចូលចិត្តនិងចង់ទិញក៏ច្រើនដូចគ្នា ប្រសិនបើយើងថតមិនបានស្អាតវិញ អត្រានៃការលក់របស់អ្នកក៏អាចនឹងធ្លាក់ចុះបានដូចគ្នា។

ហើយសម្រាប់ការថតរូបយើងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើទីតាំងឬទីធ្លាធំទូលាយអ្វីនោះទេ សំខាន់ឲ្យតែយើងអាចររៀបចំបានស្អាតរូបដែលយើងថតមកក៏ស្អាតដូចគ្នា។

ជាក់ស្តែងដូចនារីបរទេសខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង នាងមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើនក្នុងការថតនោះទេ សូម្បីតែពេលមើលកូនក៏នាងអាចថតរូបបានយ៉ាងស្អាតផងដែរ។

១

២

៣


៤

៥

៦

Photo_2021 09 03_22 33 24

Photo_2021 09 03_22 33 27

Photo_2021 09 03_22 33 30

Photo_2021 09 03_22 33 35

អត្ថបទ៖ Mss Soma