តើប្រទេសណាខ្លះដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក?

នាពេលបច្ចុប្បនេះ ចំនួនប្រជាជនកំពុងតែកើនឡើងមិនឈប់ឈរដែលធ្វើឱ្យប្រទេសខ្លះត្រូវមានគោលនយោបាយនៃការយកកូន ពោលគឺរដ្ឋបានកំណត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឱ្យយកកូនលើសពីការកំណត់នៃច្បាប់នោះឡើយ។ ថ្ងៃ KhnongsrokPlus សូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកស្គាល់ប្រទេសចំនួន ៥ ដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាគេបំផុតគិតត្រឹមឆ្នាំ២០២១៖

លំដាប់ទី៥៖ ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន

ប្រទេសនេះមានប្រជាជនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី៥ក្នុងពិភពលោក ដែលមានរហូតដល់220,892,340    នាក់ និងមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន  287 នាក់/គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

1280px Flag_of_Pakistan.svg

Pakistan Population | 2021 | The Global Graph

Pakistan population crosses 207 million

លំដាប់ទី៤៖ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ប្រទេសនេះមានប្រជាជនសរុបក្នុងឆ្នាំ2021 គឺ 273,523,615នាក់ និងមានដង់ស៊ីតេ 151នាក់/គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

Indonesian Flag 1280x720

Indonesia's Demographic Dividend Reaches Peak in 2021

លំដាប់ទី៣ ៖ ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក

មានចំនួនប្រជាជនសរុប 331,002,651នាក់ និងមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន 36នាក់/គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

Latinifornia | LATINO LIKE ME


United States Population (US) (2020/2021)

American Ancestry in the United States, Mapped

លំដាប់ទី២៖ ប្រទេសឥណ្ឌា

ប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី២ ដែលមានរហូតទៅដល់ 1,380,004,385នាក់ និងមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន 464នាក់/គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

India

India accounts for 17.74% of 7 billion world population, India News News | wionews.com

លំដាបទី១៖ ប្រទេសចិន

ចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌា និងចិនកំពុងមាន ប្រដំប្រសងគ្នាហើយក្នុងរង្វង់ ១,៤ពាន់លាននាក់ — Cambonomist

China's population to peak in 2029 at 1.44bn - Tehran Times

China: Population Growth of the World's Largest Country

ប្រទេសចិនមានប្រជាជនសរុបរហូតទៅដល់ 1,439,323,776នាក់ និងមានដង់ស៊ីតេប្រជាជន 153នាក់/គីឡូម៉ែត្រការ៉េ៕

អត្ថបទ៖ ហៀប រក្សា