នាយ កៃ ដ ហាក់អន់ចិត្តជាមួយខ្យងប្រមោយដំរី ពេលអ្នកនាងខ្ញុងចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំង(មានវីឌីអូ)

នាយ កៃ ដ តារាកំប្លែង បាននិយាយនៅក្នុងការLiveមួយលើpage របស់ប្រពន្ធខ្លួន អ្នកនាង ខ្ញុង ដែលមានឈ្មោះថា Srey Knhong រៀបរ៉ាប់ដោយអារម្មណ៍មិនស្រស់ស្រាយ។

Photo_2021 09 30_14 18 38

Photo_2021 09 30_14 18 40 (2)

Photo_2021 09 30_14 18 42 (2)

Photo_2021 09 30_14 18 42

នាយ កៃ ដ បានកាន់ខ្យងប្រមោយដំរីឆ្អិនដែលប្រពន្ធខ្លួនចូលចិត្តញ៉ាំបណ្តើរ និយាយបណ្តើរ ដោយបង្គប់ជាមួយនឹងអត្ថន័យថា "ដោយសារតែខ្យងមួយនេះ ទើបប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមិនសូវជារវល់ជាមួយខ្លួនដូចកាលពីមុនទៀត"

Photo_2021 09 30_14 18 30


Photo_2021 09 30_14 18 32

Photo_2021 09 30_14 18 34

Photo_2021 09 30_14 18 37

Photo_2021 09 30_14 18 40

តោះចង់ដឹងថានាយកៃ ដ និយាយអ្វីខ្លះ សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោម៖

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស