សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់កញ្ញា ដៅ សុភ័ក្រស៊ីនឌីដែលជាប់ជាបវរកញ្ញាភពផែនដីកម្ពុជា២០២១

កាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រកាសលទ្ធផលបេក្ខភាពប្រកួតបវរកញ្ញា ក៏បានឈានដល់ទីវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត ហើយក្នុងនោះផងដែរ គណកម្មការក៏បានធ្វើយ៉ាងតឹងរឹងនឹងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតរហូតស្វែងរកបាននូវបេក្ខនារីដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដើម្បីគ្រងម្កុដ។

Photo_2021 10 12_00 10 46 (2)

នៅក្នុងនោះផងដែរ កញ្ញា ដៅ សុភ័ក្រស៊ីនឌី ក៏បានគ្រងម្កុដជា បវរកញ្ញាភពផែនដីកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២១ សូមចូលរួមអបអរសាទរ។

Photo_2021 10 12_00 10 46 (3)


Photo_2021 10 12_00 10 46

ជាមួយគ្នានេះដែរយើងសង្ឃឹមថា កញ្ញា ដៅ សុភ័ក្រស៊ីនឌី នឹងធ្វើបានល្អបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលមានឈ្មោះទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខនេះ។

អត្ថបទ៖ ស្លាបប៉ាកកាមាស