អាហារ និងភេសជ្ជៈ ដែលអ្នកមានជំងឺរលាកសន្លាក់ត្រូវចៀសវាង

ជំងឺរលាកសន្លាក់គឺជាជម្ងឺទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរលាករ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងសន្លាក់របស់អ្នក។ វាបណ្តាលឱ្យមានការឈឺចាប់ ខូចខាតដល់សន្លាក់ ឆ្អឹង និង ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយ។ ហើយជាក់ស្តែង រហូតដល់ទៅ 40% នៃបុរស និង 47% នៃស្ត្រីត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថានឹងមានជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹង។

1

តាមរយះការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាការចៀសវាងអាហារ និងភេសជ្ជៈមួយចំនួនគឺអាចកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងបាន ហើយវាក៏អាចធ្វើជួយអោយអ្នកជម្ងឺមានភាពប្រសើរឡើងវិញផងដែរ។ ដោយអាហារនិងភេសជ្ជៈទាំងនោះរួមមានដូចជា៖

1.អាហារដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់

2.អាហារកែច្នៃ និងសាច់ក្រហម

3.អាហារដែលមានជាតិ Gluten


4.គ្រឿងស្រវឹង

5.ប្រេងបន្លែមួយចំនួន

6.អាហារសម្បូរទៅដោយអំបិល

7.អាហារដែលមាន AGEs ខ្ពស់៕

2

ប្រភព ៖ បរទេស