អត្ថន័យរបស់ផ្កាក្រចកនៅលើម្រាមដៃនីមួយៗ

ផ្កាក្រចក ឬ Leukonychia គឺជាការប្រែពណ៌ទៅជាចំណុចសនៅលើក្រចក ដែលវាអាចបណ្តាលមកពីការជាប់គាំងនៃស្នូលនៅក្នុងកោសិកានៃបន្ទះក្រចក ។ ហើយក្នុងនោះវាត្រូវបានគេមានជំនឿតៗគ្នាថា ផ្កាក្រចកមានអត្ថន័យផ្សេងៗពីគ្នាទៅតាមម្រាមដៃនីមួយៗ ដូចជា៖

1

•បើវាកើតនៅលើមេដៃ គឺតំណាងអោយការជួបគ្រោះថ្នាក់ ឬ ទុក្ខព្រួយ

•បើវាកើតនៅលើចង្អុលដៃ គឺតំណាងអោយការកើតទុក្ខ

•បើវាកើតនៅលើដៃកណ្តាល គឺតំណាងអោយមានចំណូលហូរចូល និងមានលុយចាយច្រើនៗ

•បើវាកើតនៅលើនាងដៃ គឺតំណាងអោយមានស្នេហា

•បើវាកើតនៅកូនដៃ គឺតំណាងអោយការទទួលបានអំណោយ


តើអ្នកជឿទៅលើរឿងនេះដែរឬទេ? ចុះអ្នកធ្លាប់មានផ្កាក្រចកនៅលើដៃមួយណាដែរ?

2

ប្រភព ៖ បរទេស

ប្រែសម្រួលដោយ៖ ឡុង ស្រីណុច

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ ក្នុងស្រុក